Follow us on Social :

SMALLER BUSINESSES

เรามีโซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ SME ที่มีพื้นที่และงบประมาณจำกัด

ด้วยตัวเลือกของรถยกที่สามารถปรับใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์

ทั้งยังมีรถยกไฟฟ้ามือสองและบริการให้เช่าเป็นทางเลือกที่ช่วยควบคุมต้นทุนให้กับธุรกิจ

หากคุณมีความต้องการใช้งานรถยกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนย้ายสินค้าอย่างเร่งด่วน การเช่าและการซื้อรถยกมือสองเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว

เรามีบริการให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีรถยกไฟฟ้ามือสองเป็นตัวเลือกให้คุณได้ใช้งานสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้

Rental_row_of_trucks

บริการให้เช่า

  • ทั้งเงื่อนไขระยะสั้น-ระยะยาว
  • สามารถคำนวณต้นทุนได้ด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คงที่
Used_truck_washing_CB

รถยกไฟฟ้ามือสอง

  • สินค้าพร้อมส่งมอบ
  • ผ่านกระบวนการปรับสภาพตามมาตรฐานด้วยอะไหล่แท้
Low_intensity_moving_and_stackin

รถยก สำหรับเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า

สำหรับธุรกิจที่มีการจัดเก็บสินค้าบนชั้นวาง สแตกเกอร์ไฟฟ้าของเราเป็นโซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าในลักษณะดังกล่าว คุณสามารถเลือกสแตกเกอร์ไฟฟ้าของเราตามความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ หากการทำงานของคุณเป็นการยกสินค้าหนักในระยะทางไกล คุณอาจเลือกใช้งานรถลากพาเลทไฟฟ้า หรือสแตกเกอร์ไฟฟ้าพร้อมแพลทฟอร์มยืนขับเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานให้กับพนักงาน

Multifunctional_and_versatile_SW

รถยกอเนกประสงค์

การเลือกซื้อรถยกที่สามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ธุรกิจ SME ที่มีพื้นที่และงบประมาณจำกัด เรามีรถยกหลากหลายประเภทที่สามารถปรับใช้กับการทำงานได้หลายรูปแบบเป็นตัวเลือกสำหรับคุณ คุณสามารถพิจารณาเลือกตามการใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกัน

How can we help you? Send us your questions online

We will reply within 24 h. All inquiries are treated confidentially in accordance with our Privacy Policy.