Follow us on Social :

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies

บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง แวร์เฮ้าส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา”)ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นซึ่งในนโยบายนี้จะกำหนดหลักการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประมวลผล และอธิบายถึงประเภทเหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของท่านเช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะและข้อมูลการใช้งานของท่านดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็ปไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการติดตั้งคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่นบันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่านบันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน(รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ความสำคัญของ cookie

cookie มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ทั้งนี้ cookie มีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันออกไปตามประเภทของcookie ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ cookie บางประเภทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติกล่าวคือ cookie บางประเภทเป็น cookieที่มีอยู่ชั่วคราวซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ในขณะที่ cookie บางประเภทจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่งในขณะที่ cookie บางประเภทจะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานของท่านโดย cookie บางประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล(สถิติ) การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้สะดวกสบายในการใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ท่านตามตัวอย่าง ดังนี้

  •  จดจำว่าเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านได้ใช้ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านตามบัญชีของท่านแล้วดังนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องให้ชื่อผู้เข้าใช้หรือรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้เว็บเพจบนเว็บไซต์ทุกครั้ง
  • ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้ทำให้ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลเดิมทุกครั้ง
  • จดจำพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านอาจสนใจตามประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านมาของท่านได้
  • สำรวจจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความรวดเร็ว
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและสามารถพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้มีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยทั่วไปสามารถแบ่งคุกกี้เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

               1 คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น(Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัยและทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตนข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log การใช้งาน)  ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์นี้ได้

                2. คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา บริการและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมินและพัฒนาเว็บไซต์ได้

               3. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Customer preference cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านหน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชมเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้นนอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

              4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising or targeting cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจาการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจการป้องกันหรือการจากัดจานวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้าๆเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณานอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวระยะเวลาในการเก็บ 180 วัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

               บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายคุกกี้นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อแสนอแนะและความคิดเห็นจากท่านโดย บริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ info@@tmhwst.toyota-industries.com

How can we help you? Send us your questions online

We will reply within 24 h. All inquiries are treated confidentially in accordance with our Privacy Policy.